Arkadiusz Franczak Przewierty Sterowane
ul. Czekoladowa 47C, 52-326 Wrocław
Biuro: Agnieszka Nowicka tel./fax 71/794 03 42, 660 783 257
Biuro: ul. Robotnicza 72, pok. 223, 53-608 Wrocław
Arkadiusz Franczak 660 789 367
biuro@franczakprzewierty.pl